8 míst, které stojí za to navštívit v Jordánsku

 

Starobylé město Nabatejců Petra nebo jedna z nejkrásnějších pouští na světě Wadi Rum – to jsou největší lákadla Jordánska. Země toho ale nabízí mnohem víc, než jsme před naší návštěvou tušili. Proto, jestli jste zamýšleli v Jordánsku strávit pouhé tři až čtyři dny, ještě si to rozmyslete. Nám nestačilo ani deset dnů, abychom viděli a zažili všechno, co v zemi za Jordánem stojí za to.

 

  1. Wadi Rum

Slovo vádí označuje údolí v poušti, které vzniklo působením vody, která tudy protéká jen bezprostředně po deštích. Na potulkách Jordánskem můžete mít pocit, že téměř všechno se jmenuje „wadi“. Jedno wadi ale zaujímá místo vysoko nad ostatními a jeho nádherné červené písky ho dostaly mezi lokace hollywoodských trháků – Wadi Rum. Prožijte noc pod jasnou hvězdnou oblohou ve stanech s beduíny, kteří sice s mobilem v ruce, ale pořád žijí v duchu dávných tradic respektujících zákony pouště.

 

  1. Petra

Podobně jako bájné Machu Picchu, i Petra zůstávala dlouho ukryta před zraky Evropanů. Dnes síkem k Pokladnici míří stovky lidí denně prahnoucích po fotce na Instagram. I když prodejci suvenýrů a jízd na velbloudovi jsou hodně dotěrní a dav turistů se zdá být nekonečný, Petra neztrácí svoje kouzlo. Navíc na obrovském prostranství, které určitě nestihnete projít za jeden den, můžete najít svůj kousek klidu. Obzvlášť když vylezete hodně vysoko.

 

  1. Mrtvé moře

Většina lidí jezdí za Mrtvým mořem do Izraele, ale i Jordánsko má Mrtvé moře. A není to tak dávno, kdy oba břehy Mrtvého moře patřili Jordánsku. Léčivé účinky na minerály bohaté zdejší vody a bahna jsou známé už tisíce let. Kvůli průmyslové těžbě moře bohužel každý rok ustupuje o několik metrů, a tak je jen otázkou času, kdy o nejníže položené odkryté místo na světě přijdeme. Mimochodem, věděli jste, že Mrtvé moře není moře, ale bezodtokové jezero?

 

  1. Hora Nebó

Téhož dne dostal Mojžíš příkaz: „Vystup zde na pohoří Abarím, na horu Nebó, která je v moábské zemi, naproti Jerichu, a pohleď na kenaanskou zemi, kterou dávám synům Izraele do vlastnictví. Vystup na tu horu, na ní zemřeš a budeš připojen ke svému lidu.“ (Dt 32,49.50)

Nemusíte být zrovna věřící, a stejně vás kouzlo tohoto místa uchvátí. Bez ohledu na vyznání, Mojžíš byl historická postava a duch pradávných časů na hoře Nebó na návštěvníky dýchá. Posaďte se na kobereček a vychutnejte si pohled do údolí i s horkým čajem, jako to dělají místní.

 

  1. Gerasa (Džeraš)

Oblast severně od Ammánu svými příznivými klimatickými podmínkami lákala lidi už v dobách neolitu. Později se zde usadili Řekové a možná i sám Alexandr Veliký založil město dnes známé jako Džeraš. Řeky vystřídali Římané, kteří mají největší zásluhu na současné podobě jedné z největších antických památek v oblasti Středomoří. Džeraš právem patří na seznam světového dědictví Unesco.

 

  1. Hrad Makawir

Krásná Salome svým tancem tak okouzlila Heroda – milence své matky, že ji slíbil splnit cokoliv na světě. Matka Salome poradila, aby si vyžádala hlavu Jana Křtitele, který veřejně odsuzoval její milenecký vztah s Herodem. Z hradu, v jehož sálech tančila Salome, už sice zbila jen hromada suti a můžeme si jen domýšlet, kde byla jeskyně, v níž byl Jan Křtitel opravdu sťat. Výhled na Mrtvé moře je ale odsud úchvatný a rozhodně za zastávku i malou zajížďku stojí.

 

  1. Betánie Zajordánska

Trochu nezvládnutou organizaci prohlídek, které můžete podstoupit jedině s průvodcem, vyvažuje zejména pro křesťany obrovský význam tohoto místa. Právě zde byl Janem Křtitelem pokřtěn Ježíš v řece Jordán. Přes posvátnou řeku je téměř na dosah Palestinská samospráva a takřka hmatatelný rozdíl v tom, jak ke křesťansky významnému místu přistupují Izraelci a jak Jordánci.

 

  1. Umm Qais

Kvůli poloze jsou tyto pozůstatky antického města často opomíjeny. Pro Jordánce palestinského původu má památka s výhledem na místa s pohnutou a bolavou nedávnou minulostí ještě další rozměr. Podél řeky Jordán se směrem na sever táhne jedna z nejstřeženějších hranic na světě až k oblasti Golanských výšin – syrské území, které od konce 60.tých let okupuje stát Izrael. Palestinci, kteří v dnešní době tvoří až 60 % jordánského obyvatelstva sedí a obklopeni pozůstatky římského města koukají směrem, kde bývala jejich země zaslíbená, dnes však zapovězená.

Napsat komentář